Blog With Pagination

Evaluacija učinka Evaluacija učinka ili zašto su procene toliko važno? Odgovor na ovo pitanje može da izgleda očigledan. Ipak, iznenađujuće, mnoge firme nemaju formalnu procenu učinka ili procenu procesa učinka prodavaca. Najčešće, prodajne kvote su jedino postignuće koje je opipljivo merenje performansi prodavca. Iako...

Evaluacija učinka

Evaluacija učinka Evaluacija učinka ili zašto su procene toliko važno? Odgovor na ovo pitanje može da izgleda očigledan. Ipak, iznenađujuće, mnoge firme nemaju formalnu procenu učinka ili procenu procesa učinka prodavaca. Najčešće, prodajne kvote su jedino postignuće koje je opipljivo merenje performansi prodavca. Iako...

Zarada prodavca 7up Zarada prodavca je u srcu uspešne organizacije prodaje. Ipak, čudi što u preduzećima, nedostaje koherentan, fer i široko prihvaćen sistematski  pristup nagrađivanja prodajnog osoblja. Kontinuitet, predvidljiva i  jednostavna administracija i efikasnosti kao motivacioni alat ključ su uspeha prodaje. Postoji mnogo načina...

Zarada prodavca

Zarada prodavca 7up Zarada prodavca je u srcu uspešne organizacije prodaje. Ipak, čudi što u preduzećima, nedostaje koherentan, fer i široko prihvaćen sistematski  pristup nagrađivanja prodajnog osoblja. Kontinuitet, predvidljiva i  jednostavna administracija i efikasnosti kao motivacioni alat ključ su uspeha prodaje. Postoji mnogo načina...

Stvaranje i negovanje prodajnog tima 7up Prodajni tim Kada se suočite sa stvaranjem i sastavljanjem prodajnog tima, to može biti težak zadatak, ali u svakom slučaju najsuptilniji deo celokupne organizacije prodaje.   Prva stvar koju treba da uradite je regrutacija iskusnih prodavca koji treba...

Stvaranje i negovanje prodajnog tima

Stvaranje i negovanje prodajnog tima 7up Prodajni tim Kada se suočite sa stvaranjem i sastavljanjem prodajnog tima, to može biti težak zadatak, ali u svakom slučaju najsuptilniji deo celokupne organizacije prodaje.   Prva stvar koju treba da uradite je regrutacija iskusnih prodavca koji treba...

Planiranje prodaje 7up Planiranje prodaje je ključ za profitabilni rast prodaje Prodajni  plan je  put do važnih procesa strateškog planiranja. Ciljevima i prioritetima koje menadžment postavlja,  često je potreban put u prodajne planove koji mogu koristiti pojedinačnim prodavcima da efikasno planiraju svoje aktivnosti. Bezbroj...

Planiranje prodaje

Planiranje prodaje 7up Planiranje prodaje je ključ za profitabilni rast prodaje Prodajni  plan je  put do važnih procesa strateškog planiranja. Ciljevima i prioritetima koje menadžment postavlja,  često je potreban put u prodajne planove koji mogu koristiti pojedinačnim prodavcima da efikasno planiraju svoje aktivnosti. Bezbroj...

Skoči na traku sa alatkama