Three Columns Blog With Both Sidebar

Evaluacija učinka Evaluacija učinka ili zašto su procene toliko važno? Odgovor na ovo pitanje može da izgleda očigledan. Ipak, iznenađujuće, mnoge firme nemaju formalnu procenu učinka ili procenu procesa učinka prodavaca. Najčešće, prodajne kvote su jedino postignuće koje je opipljivo merenje performansi prodavca. Iako...

Evaluacija učinka

Evaluacija učinka Evaluacija učinka ili zašto su procene toliko važno? Odgovor na ovo pitanje može da izgleda očigledan. Ipak, iznenađujuće, mnoge firme nemaju formalnu procenu učinka ili procenu procesa učinka prodavaca. Najčešće, prodajne kvote su jedino postignuće koje je opipljivo merenje performansi prodavca. Iako...

Zarada prodavca 7up Zarada prodavca je u srcu uspešne organizacije prodaje. Ipak, čudi što u preduzećima, nedostaje koherentan, fer i široko prihvaćen sistematski  pristup nagrađivanja prodajnog osoblja. Kontinuitet, predvidljiva i  jednostavna administracija i efikasnosti kao motivacioni alat ključ su uspeha prodaje. Postoji mnogo načina...

Zarada prodavca

Zarada prodavca 7up Zarada prodavca je u srcu uspešne organizacije prodaje. Ipak, čudi što u preduzećima, nedostaje koherentan, fer i široko prihvaćen sistematski  pristup nagrađivanja prodajnog osoblja. Kontinuitet, predvidljiva i  jednostavna administracija i efikasnosti kao motivacioni alat ključ su uspeha prodaje. Postoji mnogo načina...

Stvaranje i negovanje prodajnog tima 7up Prodajni tim Kada se suočite sa stvaranjem i sastavljanjem prodajnog tima, to može biti težak zadatak, ali u svakom slučaju najsuptilniji deo celokupne organizacije prodaje.   Prva stvar koju treba da uradite je regrutacija iskusnih prodavca koji treba...

Stvaranje i negovanje prodajnog tima

Stvaranje i negovanje prodajnog tima 7up Prodajni tim Kada se suočite sa stvaranjem i sastavljanjem prodajnog tima, to može biti težak zadatak, ali u svakom slučaju najsuptilniji deo celokupne organizacije prodaje.   Prva stvar koju treba da uradite je regrutacija iskusnih prodavca koji treba...

Planiranje prodaje 7up Planiranje prodaje je ključ za profitabilni rast prodaje Prodajni  plan je  put do važnih procesa strateškog planiranja. Ciljevima i prioritetima koje menadžment postavlja,  često je potreban put u prodajne planove koji mogu koristiti pojedinačnim prodavcima da efikasno planiraju svoje aktivnosti. Bezbroj...

Planiranje prodaje

Planiranje prodaje 7up Planiranje prodaje je ključ za profitabilni rast prodaje Prodajni  plan je  put do važnih procesa strateškog planiranja. Ciljevima i prioritetima koje menadžment postavlja,  često je potreban put u prodajne planove koji mogu koristiti pojedinačnim prodavcima da efikasno planiraju svoje aktivnosti. Bezbroj...

Strateško planiranje 7up Nije lako ubediti top menadžment da odvoji vreme i krene u strateško planiranje prodaje. U isto vreme, ubeđeni su da se ovim poslom bave samo “izuzetno velike” kompanije. Greška. Samo ime Strateško planiranje asocira ih na trošenje mnogo novca i vremena da bi se...

Strateško planiranje

Strateško planiranje 7up Nije lako ubediti top menadžment da odvoji vreme i krene u strateško planiranje prodaje. U isto vreme, ubeđeni su da se ovim poslom bave samo “izuzetno velike” kompanije. Greška. Samo ime Strateško planiranje asocira ih na trošenje mnogo novca i vremena da bi se...

Prodajni fokus Prodajni fokus je dokumemt koji služi kao mapa puta za 7up prodajni model Struktura prodaja Prodaja na određenom tržištu/ definisanje/ odgovornost/ prenos Opis poslova i dužnosti – unutar / izvan preduzeća Naknada i podsticaj Učinak/ procedure/ evaluacije Obuka i trening  prodavaca –...

Prodajni fokus

Prodajni fokus Prodajni fokus je dokumemt koji služi kao mapa puta za 7up prodajni model Struktura prodaja Prodaja na određenom tržištu/ definisanje/ odgovornost/ prenos Opis poslova i dužnosti – unutar / izvan preduzeća Naknada i podsticaj Učinak/ procedure/ evaluacije Obuka i trening  prodavaca –...

Procena zadovoljstva klijenta 7up Ne postoji ništa važnije od aktivnosti procena zadovoljstva klijenta, kada su u pitanju vaši kupci (ili klijenti). Malo je reći da je zadržavanje(lojalnost) onih koji su profitabilni i dugoročno vaši kupci, glavni ključ za uspeh kompanije. Iz tog razloga od...

Procena zadovoljstva klijenta

Procena zadovoljstva klijenta 7up Ne postoji ništa važnije od aktivnosti procena zadovoljstva klijenta, kada su u pitanju vaši kupci (ili klijenti). Malo je reći da je zadržavanje(lojalnost) onih koji su profitabilni i dugoročno vaši kupci, glavni ključ za uspeh kompanije. Iz tog razloga od...

7up analiza prodaje Rukovodioci u većini kompanija imaju jasno sliku o tome, šta rade, koliko je vremena potrbno da nešto urade i kako će se meriti njihov uspeh. Ipak, veoma često, najbolji put za postizanje cilja im izmiče. Začuđujuće, može biti da je snaga prodajne...

7up analiza prodaje

7up analiza prodaje Rukovodioci u većini kompanija imaju jasno sliku o tome, šta rade, koliko je vremena potrbno da nešto urade i kako će se meriti njihov uspeh. Ipak, veoma često, najbolji put za postizanje cilja im izmiče. Začuđujuće, može biti da je snaga prodajne...

Skoči na traku sa alatkama