Marija Carić

About: Marija Carić

  • Role : Konsultant-Ekonomski forenzičar
  • Website : https://profectum.rs
  • Experience : Diplomirani ekonomista sa iskustvom u administraciji, organizaciji, projektnom i strateškom upravljanju, edukaciji i medjunarodnoj saradnji u lokalnoj samoupravi i neprofitnom sektoru. Organizovana, sistematična, tačna, analitična.
  • Specialist in : Ekonomska forenzika

Marija Carić

Diplomirani ekonomista – Ekonomski fakutltet Univerziteta u Beogradu
smer Unutrašnja i spoljna trgovina
Specijalista za ekonomsku forenziku.
Volim da stvaram strukture, u isto vreme organizovane i fleksibilne, u kojima drugi mogu da izraze svoju kreativnost.
R A D N O I S K U S T V O• Savez slododnih gradova i opština – sekretar
• Stalna konferencija gradova i opština – zamenica generalnog sekretara za upravljanje projektima i strateški razvoj
• OPTO International – SIDA projekat “Topola na potezu” – zadužena za uspostavljanje efikasne opštinske uprave i ko-autor studije “Od Topole do Topolisa”
• Centar za javnu i lokalnu upravu PALGO – direktorka projekta
• Centar za očuvanje biodiverziteta i održivi razvoj ECOLIBRI-BIONET – savetnica za strateški razvoj
• Demokratski centar za lokalni razvoj – savetnica za razvoj lokalnih strategija
• EU programi CADSES i HU-ROG-SCG Susedski program – evaluatorka predloga projekata iz Srbije zadužena za ocenu relevantnosti, kvaliteta i očekivanog uspeha
• UNDP Program MIR2 – Odsek za opšti menadžment – ekspert za menadžment i lokalnu samoupravu
• CEFE/VIP Vojvodina/GIZ projekat “Korak napred” – edukator komunikacije
• UNOPS trening za odbornike – edukator
• PSL ELEKTRONIK SRBIJA – turska fabrika za proizvodnju LED rasvete – uspostavljanje poslovnih procesa 
Pogledajte aktuelne obuke koje vodi koleginica Marija Carić
Skoči na traku sa alatkama