7up analiza prodaje

Analiza prodaje 7up

7up analiza prodaje

7up analiza prodaje

Rukovodioci u većini kompanija imaju jasno sliku o tome, šta rade, koliko je vremena potrbno da nešto urade i kako će se meriti njihov uspeh. Ipak, veoma često, najbolji put za postizanje cilja im izmiče. Začuđujuće, može biti da je snaga prodajne strukture, i to kako rukovodioci upravljaju prodajnim timom, ono što najviše dobrinosi uspehu.

Svaki naš klijent je drugačiji, naša analiza zavisi od prirode svakog preduzeća ponaosob. Proces i metodologija, međutim, ostaju konstanta. Mi radimo sa vašim prodavcima i menadžerima prodaje. Mi uzimamo u obzir faktore koji definišu vaše poslovanje i prodajne situacije. Gledamo na vaše prodajno okruženje, korporativnu kulturu i prodajne ciljeve.

U današnjem dinamičnom okruženju, vaš prodajni proces i organizaciona struktura treba da se dopunjuju. Kada planirate prodaju, da li planirate i obuku i razvoj prodajnih veština vašeg tima , koliko je jak temelj vašeg prodajnog tima? Da li je vaš prodajni tim u vašoj organizaciji osnovni zvuk? Da li svaki prodavac zna tačno u pisanoj formi svoje dužnosti i odgovornosti? Kakav je sistem nagrađivanja i upravljanja učinkom, kako motivišete top prodavce, a kako početnike? Koliko je dobar komunikacioni plan?

Mi ćemo vam dati realan, primenljiv pravac delovanja.

7up će vam pomoći da postigne ili održite konkurentsku prednost pregledom i analizom strukture i procesa prodaje. Mi ćemo vam dati pravac delovanja, povećati efikasnost i produktivnost. Ako želite da vidite više detalja o temama i oblastima koje najčešće koristimo, kliknite na Prodajni Fokus.

Svaki naš klijent je drugačiji, naša analiza zavisi od prirode svakog preduzeća ponaosob. Proces i metodologija, međutim, ostaju konstanta. Mi radimo sa vašim prodavcima i menadžerima prodaje. Mi uzimamo u obzir faktore koji definišu vaše poslovanje i prodajne situacije.
Gledamo na vaše prodajno okruženje, korporativnu kulturu i prodajne ciljeve.

Koristimo dvadesetogodišnje iskustvo, moderne alate i pažljivo proučavamo vašu trenutnu situaciju. Uputimo se u relevantnu oblast vašeg poslovanja, procenjujemo, a zatim vam dajemo konkretne preporuke za poboljšanje. U većini slučajeva, mi smo otprilike 8 do 10 dana na projektu. Naši izveštaji su detaljni, opisni, specifični i prilagođeni vašoj kompaniji. Naše preporuke su realne, praktične i zavise od vaše prodajne aktivnosti i budžete.

Kako 7up određuje korake koje biste trebalo da napravite?

Iako svaka kompanija ima svoje jedinstvene mogućnosti i izazove, ima mnogo zajedničkih tačaka među svim organizacijama, mi to zovemo 7up fokusne oblasti. Mi se fokusiramo na ovim važnim oblastima da u potpunosti proceni prednosti i potencijalne slabosti u vašem prodajnom okruženju:

• Struktura prodaje

• Poslovna potražnja

• Planiranje prodaje

• Interna komunikacija

• Klijent / komunikacije sa klijentima CRM

Pre sastanka sa vama, sastavljamo spisak materijala, izveštaja i prepiske koju treba da vodimo. Upućujemo se u vaše poslovanje,analiziramo, sagledavamo prilike i slabosti, jer naša aktivnost počinje pre prvog sastanka.

No Comments

Post a Reply

Skoči na traku sa alatkama