Vladica Maksimović

About: Vladica Maksimović

  • Role : Predavač - Trener
  • Website : https://nlptransfer.rs/
  • Experience : Poseduje višegodišnje iskustvo u koučingu sa klijentima jedan na jedan kao i u radu sa firmama na poboljšanju komunaikacionih veština, međuljudskih odnosa, podizanju timskog duha i efikasnom rešavanju konflikata
  • Specialist in : NLP Master, NLP Trener, NLP Coach

Vladica Maksimović

Vladica Maksimović trener Autogenog treninga, NLP Master, NLP Trener, NLP Coach, Wingwave coach, Hipnose Practitioner.
Student na drugoj godini četvorogodišnjeg studija NLP Terapeut psihoterapeutskog metoda na kojem su predavači najbolji nemački NLP terapeuti, sertifikova n od strane DVNLPt
Konstantno radi na sebi i edukuje se za razne druge metode koje su od velikog značaja za uspešan rad sa klijentima iz svih oblasti u kojima je zastupljen.
Pored navedenih sertifikovanih obuka zvršio je seminare za Imaginativne konstelacije i 20 Coaching tehnika.
Osim trenerskog rada u grupama za Autogeni trening, poseduje višegodišnje iskustvo u koučingu sa klijentima jedan na jedan.
Takođe u radu sa firmama na poboljšanju komunaikacionih veština, međuljudskih odnosa, podizanju timskog duha i efikasnom rešavanju konflikata.
Autogeni trening ističe kao veoma efikasnu metodu. Polaznici je primenjuju samostalno kod kuće za postizanje krupnih promena na ličnom planu i isticanje sopstvene ličnosti kao bitnog elementa
Treninge i obuke koje vodi kolega Maksimović pogledajte na Old ProFectum
Skoči na traku sa alatkama