Planiranje prodaje

Planiranje prodaje 7up

Planiranje prodaje

Planiranje prodaje 7up

Planiranje prodaje je ključ za profitabilni rast prodaje

Planiranje profitne  prodaje formalizuje ključne elemente profesionalnog, individualnog biznis plana, a pruža i proces i smernice za njegovo sprovođenje u vašoj kompaniji.

Prodajni  plan je  put do važnih procesa strateškog planiranja. Ciljevima i prioritetima koje menadžment postavlja,  često je potreban put u prodajne planove koji mogu koristiti pojedinačnim prodavcima da efikasno planiraju svoje aktivnosti.

Bezbroj prodavaca počinje poslovnu godinu bez plana prodaje, bez jasnih ciljeva i planiranja, njihov uspeh je često iluzija. Mi vam pomažemo da  proces planiranja postane normalan deo kulture kompanije, a menadžment može da eliminiše ovaj problem.

Planiranje prodaje – Šta je to?

Svaki prodavac treba dobro da definiše plan kako bi povećao svoj prodajni uspeh minimum u toku jedne godine. Planiranje profitne  prodaje formalizuje ključne elemente profesionalnog, individualnog biznis plana, a pruža i proces i smernice za njegovo sprovođenje u vašoj kompaniji.

Formatiran , prilagođen poslovnom okruženju, omogućava svakom prodavcu da počne novi prodajni ciklus svake naredne godine sa dokazanim putokazom  za uspeh.

No Comments

Post a Reply

Skoči na traku sa alatkama