Prodajni fokus

Prodajni fokus

Prodajni fokus

Prodajni fokus

Prodajni fokus je dokumemt koji služi kao mapa puta za 7up prodajni model

Struktura prodaja

Prodaja na određenom tržištu/ definisanje/ odgovornost/ prenos

Opis poslova i dužnosti – unutar / izvan preduzeća

Naknada i podsticaj

Učinak/ procedure/ evaluacije

Obuka i trening  prodavaca – iznutra i spolja

Upravljanja troškovima u prodaji

Upravljanja prodajom i efektivnost

Prodaja Liderstvo i odgovornosti

Prodaja i marketing aktivnost

 

Poslovno istraživanje

Prospekt /Kvalifikacije/ Smernice

Podaci sa tržišta i informisanje

Prodaja i poslovno planiranje

Odnos sa klijentima

Ciljanje i traženje prioriteta

Lider na tržištu

Prodaja/  prikaz standarda i procedura

Direktna pošta/ Programi  za prikupljanje podataka

Istraživanje

Strateška prodaja

Odnos sa kupcima i konsultativna prodaja

Cena i efikasnost investicije/povrat (ROI)

 

Komunikacija sa kupcima

Postojeći / potencijalni kupci

Analiza  Dobitak / Gubitak

Uspešne prodaje / Poentiranje uspeha

Veštine prezentacije / procedure / obuka

CRM sistem

 

Komunikacije unutar kompanije

Korporativna prodaja/ Vizija

Prodaja „Rules of Engagement“ Pravila igre u prodajnim timovima

Standardi, smernice i politika

Prodaja/ izveštavanje menadžmenta

Prodaja/ izveštavanje tima

Prodajni tim i koordinacija

Prodajni tim  – Učešće menadžmenta

No Comments

Post a Reply

Skoči na traku sa alatkama