Ana Milivojević

About: Ana Milivojević

  • Role : Konsultant - Predavač
  • Website : http://anamilivojevic.com
  • Experience : Više od 15 godina iskustva u web marketingu, povezivanju elektronskih i klasičnih kanala marketinga i razvoju poslovanja, koji je obavljala za više od 50 klijenata.
  • Specialist in : Marketing na društvenim mrežama

Prof. Ana Milivojević

Ana Milivojević, stručni konsultant iz oblasti integrisanih poslovnih komunikacija i web marketinga.
Više od 15godina iskustva u web marketingu, povezivanju elektronskih i klasičnih kanala marketinga i
razvoju poslovanja, koji je obavljala za više od 50 klijenata.Trenutno vodi kompletan strateški marketing i uređuje procese komunikacije ka posetiocima
za nekoliko veoma posećenih web portala medju kojima je i portal www.kodren.com čiji je osnivač.Ekspertiza u korišćenju marketinga radi poboljšanja prodaje, preciznog korišćenja društvenih mreža u
procesu brediranja i poboljšanju rezultata marketinga uz optimizaciju troškova.
Vodila i učestvovala u projektima rađenim za poznate svetske brendove i korporacije,
ali i za veći boj malih i srednjih preduzeća u Srbiji, Balkanu i zemljama EU.Više od 10 godina predavačkog iskustva na edukacijama vezanim za web marketing i
elektronske komunikacije, kao i obuke članova timova.
Skoči na traku sa alatkama