Zarada prodavca

Zarada prodavca 7up

Zarada prodavca

Zarada prodavca 7up

Zarada prodavca je u srcu uspešne organizacije prodaje. Ipak, čudi što u preduzećima, nedostaje koherentan, fer i široko prihvaćen sistematski  pristup nagrađivanja prodajnog osoblja. Kontinuitet, predvidljiva i  jednostavna administracija i efikasnosti kao motivacioni alat ključ su uspeha prodaje.

Postoji mnogo načina i sistema nagrađivanja koji mogu da daju podsticaj prodavcima i prodajnim timovima. Najvažnije je da podržava, dopunjava i daje kratkoročne i dugoročne  ciljeve preduzeća. Imajući ovo u vidu ovom sistemu pristupite pažljivo i detaljno jer mu je vrednost neprocenjiva.

Modeli naknade razlikuju se od preduzeća do preduzeća, delatnosti, pa čak i u tipu i stepenu prodajnog procesa u samom preduzeću

Modeli naknade u prodaji

Modeli naknade razlikuju se od preduzeća do preduzeća, delatnosti, pa čak i u tipu i stepenu prodajnog procesa u samom preduzeću. Ipak postoje opšti principi na koje ukazujemo našim klijentima. Naknade, zarade u prodaji pre svega moraju da motivišu komercijalu kako bi se prodajni planovi kontinuirano ispunjavali.

Mi verujemo da modeli nagrade treba da:

a)       se fokusiraju na motivisanje prodavca u cilju spajanja strateškog i operativnog cilja preduzeća (profit, rast, učešće na tržištu, itd)

b)       prevaziđu ili bar budu jednaki sa konkurencijom

c)       su merljivi kriterijumi, blagovremeni i objektivni

d)      administrativno jednostavni, ali i dovoljno fleksibilni da odražavaju stvarnost vašeg poslovanja.

e)      su otvoreni za sugestije zaposlenih.

f)       budu privrženi ocenjivanju učinka, a ne samo rezultata prodaje.

g)      vrednuju napore komercijaliste u skladu sa njegovim odnosom prema preduzeću.

h)      budu motivacionija za sve prodavce

Šta je sledeći korak?

Nakon odabranog okvirnog modela naknade, u dogovoru sa top menadžmentom, prelazimo na sledeći korak.

a)      Formira se tim pojedinaca, predstavnika različita odeljenja i / ili stavova, da daju doprinos nacrtu plana.

b)      Procena plana (va) koji su trenutno na snazi

c)       Formulisati novi plan za razmatranje

d)      Pružanje pomoći u implementaciji plana

e)      Pomoć pri oceni plana

Korist za preduzeće!

Nedavna istraživanja ukazuju na to da su zarade i podsticaji neki od osnovnih remetilačkih faktora , prodaja je najosetljivija na takve uticaje. Implementacijom novog modela prevazilazite trenutne ili buduće probleme.

Kada se kompanija fokusira na modele zarade i preduzme korake kako bi to sprovela, to može da posluži za:

a)      Proveru, da li su vaši korporativnih ciljevi i zadatci najvažniji prioritet vašeg prodajnog tima.

b)      Eliminaciju unutrašnje konfuzije i frustracije.

c)       Gajenje timskog rada u vašem preduzeću.

d)      Prioritet i fokus na celokupne prodajne napore.

e)      Povećanje morala.

f)       Privlačenje boljih i kvalifikovanijih kandidata u vaš prodajni tim.

No Comments

Post a Reply

Skoči na traku sa alatkama