Procena zadovoljstva klijenta

7up procena zadovoljstva klijenta

Procena zadovoljstva klijenta

Procena zadovoljstva klijenta 7up

Ne postoji ništa važnije od aktivnosti procena zadovoljstva klijenta, kada su u pitanju vaši kupci (ili klijenti). Malo je reći da je zadržavanje(lojalnost) onih koji su profitabilni i dugoročno vaši kupci, glavni ključ za uspeh kompanije. Iz tog razloga od neprocenjivog je značaja saznati šta oni zaista govore, o vama, vašem preduzeću, robi/usluzi, servisu/reklamaciji, usluzi, zaposlenima…

Ukratko, postoji nekoliko osnovnih koraka u procesu. Vi odredite kupce koje želite da uključite. Mi sa vašim menadžerom, najbliže povezanim sa klijentom, klijentu objašnjavamo program. Zatim sprovodimo telefonski intervju sa rukovodiocem ključnog klijenta. Vodimo 25-30 minutni razgovora, a kasnije se piše detaljan izveštaj.

 

Iz perspektive rasta, zadovoljni i dugoročno lojalni kupci su ti koji će promovisati vaše preduzeće i preporučuti ga drugima. Dobro je poznata činjenica da je višestruko skuplje da se pridobiju novi kupci nego da se zadrže stari. Samo ta činjenica govori da je neophodno izgraditi  kontinuirane mehanizme procene i merenja zadovoljstva kupca.

Naš formalizovan program pruža visok nivo komunikacije sa vašim ključnim klijentima.

Sama činjenica da sprovodite ovu aktivnost pokazuje da vam je stalo, do njih i njihovog mišljenja. Ovaj naš pristup, pristup treće strane, može da identifikuje korisnike koji su i nezadovoljni, ili trenutno nezadovoljni i dati vam konkretne informacije o tome kako da poboljšate svoje prodajne servise. Na kraju, ova  aktivnost može da ojača i poboljšai vašu sliku kako kod samih kupaca, tako i na tržištu uopšte.

Online pristup, program procena zadovoljstva klijenta i naša uloga

Mi sprovodimo intervjue sa svim važnim klijentima putem telefona tokom kojih tražimo ključne menadžere i rukovodioce da razgovaramo, sa različitim aspektima, o usluzi vaše kompanije, odnosima, proizvodima i programima.

Ukratko, postoji nekoliko osnovnih koraka u procesu. Vi odredite kupce koje želite da uključite. Mi sa vašim menadžerom, najbliže povezanim sa klijentom, klijentu objašnjavamo program. Zatim sprovodimo telefonski intervju sa rukovodiocem ključnog klijenta. Vodimo 25-30 minutni razgovora, a kasnije se piše detaljan izveštaj.

Kako vam koristiti ovaj program?

Pomoću ovog programa, možete da:

Poboljšate svoju reputaciju kod klijenta.

Steknite uvid u situacije ili probleme na koje treba da se obrati pažnja.

Otvoirte nove kanale prodaje, na koje želite da imate pristup.

Sigurna iskrena informacija koju mi kao treće lice lakše dobijamo.

Nepristrasnu preporuku za akciju.

Otvorite Cross Selling mogućnosti.

No Comments

Post a Reply

Skoči na traku sa alatkama